ตม.จว.พิจิตร​ อำนวยความสะดวกคนต่างด้าวแรงงาน​ 3​ สัญชาติ​

การรายงานตัว 90 วัน ตม.จว.พิจิตร อำนวยความสะดวกคนต่างด้าวแรงงาน 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ภายใต้ประกาศห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว จว.พิจิตร โดยให้กรอกข้อมูลตามลิ้งค์นี้

⯑https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHeXJ00xX1PXMCj4EKRe5J87zvfsbOTAH1qiiyJ2TPA-HaAg/viewform?usp=sf_link